Gdyńska Szkoła Pływania Wodnik

Regulamin Szkoły Pływania „WODNIK”

 1. Z zajęć mogą korzystać osoby, które posiadają aktualną zgodę lekarza na uczestnictwo w zajęciach na pływalni, potwierdzą przez rodziców podpisem na deklaracji członkowskiej.
 2. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
 3. Na pływalni obowiązuje zakaz spożywania napojów, jedzenia, palenia papierosów, żucia gumy i załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie.
 4. Uczestników zajęć na pływalni obowiązuje czysty strój kąpielowy.
 5. Odzież wierzchnią wszyscy uczestnicy obowiązkowo pozostawiają w szatni.
 6. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są wziąć kąpiel pod prysznicem przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Na pływalni obowiązuje podporządkowanie się decyzją prowadzącego zajęcia w sprawach dotyczących porządku, bezpieczeństwa na terenie pływalni oraz przestrzegania regulaminu pływalni.
 8. Prowadzący zajęcia ani właściciel obiektu nie odpowiadają za rzeczy zaginione.


ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu na zajęcia zgodne z cennikiem obowiązującym w szkole pływania „Wodnik”
 2. Zajęcia nie wykorzystane nie przechodzą na następny miesiąc za wyjątkiem sytuacji losowych, a Szkoła Pływania WODNIK nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu nieobecności na zajęciach.
 3. Szkoła pływania WODNIK może dokonać zwrotu należności tylko i wyłącznie w sytuacjach losowych (np. ciężka choroba, zmiana miejsca zamieszkania utp. ).
 4. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie, wymiana wody), Szkoła Pływania WODNIK zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.
 

 

28,5°C